Huseftersyn og et el-eftersyn i forbindelse med ejerskifte

Hus-eftersynsordningen omfatter både et huseftersyn og et el-eftersyn i forbindelse med ejerskifte. Sælgeren skal bestille el-eftersynet hos en autoriseret el-installatør og huseftersynet hos en bygningssagkyndig.

Sælgeren får derefter en el-installationsrapport og en tilstandsrapport og indhenter et tilbud på ejerskifteforsikring, som præsenteres for køberen, inden købsaftalen skal underskrives. Kun på den måde kan sælgeren blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar.